Geachte ouders,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. We hebben nu ook in Nederland te maken met een groeiend aantal besmettingen met het Corona-virus. Het thema is onder muziekdocenten de laatste dagen veelvuldig besproken.

Wij willen u graag laten weten dat de gezondheid en veiligheid van de kinderen en onze dierbaren ons zeer aan het hart gaat.

Daarom is er, in samenspraak met andere docenten, een protocol vastgelegd wat wij u vriendelijk vragen na te leven:

  • Kinderen met één of meerdere verkoudheidssymptomen, zoals een verstopte of loopneus, niezen, hoesten, koorts, niet lekker zijn, of keelpijn, kunnen de les niet bijwonen.
  • Kinderen, waarvan de ouders deze symptomen hebben, kunnen de les niet bijwonen.
  • Kinderen, die recent in een door het Corona-virus besmet gebied zijn geweest, zoals Italië, China, Iran of andere plaats, door de WHO aangeduide plaats van besmetting, kunnen de les niet bijwonen.
  • Kinderen, die familie of vrienden over hebben (of gehad in de laatste twee maanden) uit deze regio’s, kunnen de les niet bijwonen.

Zij moeten 14 dagen wachten totdat zij de les weer kunnen bijwonen. Kinderen, die de symptomen vertonen, zullen de les moeten verlaten. U bent zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind indien dit het geval is.

In de les gelden de volgende regels:

  • We geven elkaar geen hand of knuffel
  • We wassen onze handen bij binnenkomst met zeep in de wc
  • Er mag niet gegeten of gedronken worden in de les
  • Niet aan de mond, neus of ogen komen

Ik vertrouw erop, dat we met elkaar deze regels, die belangrijk zijn voor onze gezondheid en onze ouders, grootouders et cetera, met ernst zullen naleven.

Wilt u de regels met uw kind bespreken? Dank u!
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,

docenten Kinder Musical Academie Amstelveen